Contacts

The Seat of Faculty
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
Czech Republic

The Correspondence Address
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
Fakulta sociálně ekonomická
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem
Czech Republic

Telephone
Tel: +420 475 284 611 (operator)