Naši absolventi

Ing. Radek Uher

Na konci ledna roku 2020 jsem na FSE UJEP absolvoval navazující magisterské studium oboru Veřejné správa a regionální rozvoj. Během studia jsem si, mimo jiné, rozšířil povědomí a získal nové znalosti o fundraisingu a projektovém managementu. Stejně tak o inovacích, a to jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Získal jsem celou řadu teoretických, ale i praktických znalostí, díky kterým jsem dosáhl zaměstnání v oboru a mohu z nich čerpat i v současnosti při své praxi.

Od roku 2019 pracuji pro enovation s.r.o. v Praze, jednu z nejúspěšnějších firem na trhu v České republice v oblasti dotačního poradenství. Na pozici Consultanta pro firemní klientelu mám na starosti agendu spojenou s řízením projektů během jejich realizace, monitoringu a následné udržitelnosti. Mou specializací jsou zejména projekty z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), ale zaměřuji se také na programy, jejichž poskytovatelem je Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Ing. Jindřich Grosse

Obor regionální rozvoj a veřejná správa jsem na FSE UJEP absolvoval v roce 2018. Již při svém studiu jsem pracoval v oblasti lidských zdrojů ve výrobní firmě. Od roku 2019 jsem vedoucím HR oddělení v automotive společnosti. I přesto, že jsem zakotvil v jiném oboru, studium pro mě bylo zajímavé zejména díky vazbě na socioekonomickou geografii, která mě vždy zajímala. Vzhledem k pracovním povinnostem jsem ocenil lidský a zároveň profesionální přístup ve velmi příjemném prostředí fakulty. Kromě zajímavých přednášek odborníků z praxe pozitivně vnímám také akce pořádané fakultou pro studenty, jako je například FSE Fest.

Ing. Zdeněk Vrška

V roce 2018 jsem úspěšně ukončil magisterské studium na FSE UJEP, obor Regionální rozvoj a veřejná správa. Studium mi pomohlo zorientovat se ve fungovaní veřejné správy a mělo přímý vliv na moje uplatnění. Za nenahraditelnou životní zkušenost považuji výjezd na Erasmus, v rámci kterého jsem absolvoval jak studijní pobyt, tak i praktickou stáž. Již během studií jsem pracoval v Raiffeisenbank na pozici bankéře a od roku 2018 pracuji jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (IROP).

Ing. Luděk Beneš

V letech 2010 až 2015 jsem na FSE UJEP absolvoval bakalářské a navazující magisterské studium oboru Regionální rozvoj. V průběhu studia jsem získal řadu teoretických, ale i praktických znalostí či zkušeností, které již několik let uplatnuji v obnově a rozvoji venkova. Jako student jsem se účastnil tří česko-německých přeshraničních projektů a působil ve studentské kurii Akademického senátu FSE UJEP. V současné době pracuji jako manažer Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s., kde jsem částečně pracoval už při studiu. Dále se věnuji doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a působím druhé volební období jako zastupitel obce a předseda výboru pro místní rozvoj.

Ing. Iveta Schovancová

V roce 2011 jsem absolvovala obor regionální rozvoj na FSE UJEP. Na vysokou školu jsem nastupovala s cílem získat znalosti v oblasti hospodářské politiky a makroekonomie, což v souběhu s volitelným kurzem politologie bylo dokonale naplněno. V průběhu studia jsem si rozšířila povědomí o projektovém řízení, marketingu a možnostech financování projektů. Nejednalo se jen o čistou teorii, ale i praktické ukázky, díky kterým jsem získala zaměstnání v oboru na část úvazku hned po ukončení bakalářského studia. Po absolvování magisterského stupně oboru regionálního rozvoje jsem nastoupila do společnosti PGM Consulting s.r.o., ve které připravuji investiční projektové záměry pro firemní klientelu.