O katedře

Katedra regionální rozvoje a veřejné správy je součástí Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,  je jedinou fakultou veřejnoprávní vysoké školy, která v ústeckém regionu poskytuje vzdělání a výzkum v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. 

Katedra garantuje v bakalářském a navazujícím magisterském studiu obor Regionální rozvoj a veřejná správa. Vědecké aktivity jsou zaměřeny zejména na řešení rozvoje otázek regionů a sídel.