Kontakty

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96

Telefon:
Tel: 475 284 611 (spojovatelka)
Tel: 475 284 603 (Prezenční bakalářské studium, doktorské studium)
Tel.: 475 284 608 (Kombinované a navazující studium)